Ο Όμιλος μας

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Στις 12 Μαρτίου 2019 έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου για την
διετία 2019-21. Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου αποτελείται από τα εξής μέλη:
      Πρόεδρος : Τσώνης Βασίλης
      Αντιπρόεδρος: Ρόμπολας Γιώργος
      Γραμματέας: Πανουκλιάς Γιώργος
      Έφορος: Αρβανιτοπούλου Παναγιώτα
      Ταμίας: Μητσόπουλος Πάνος
      Αναπληρωματικά μέλη: Μπάκας Σωτήρης,
    Kωστίκογλου Σωκράτης

Ιδρυτική διακήρυξη

Εγκαταστάσεις και λειτουργία

Μαθήματα – προπονήσεις

Comments are closed.