Ο Όμιλος μας

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Στις 12 Μαρτίου 2017 έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου για την
διετία 2017-19. Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου αποτελείται από τα εξής μέλη:
      Πρόεδρος : Ρόμπολας Γιώργος
      Αντιπρόεδρος: Τσώνης Βασίλης
      Γραμματέας: Πανουκλιάς Γιώργος
      Έφορος: Αρβανιτοπούλου Παναγιώτα
      Ταμίας: Μητσόπουλος Πάνος
      Αναπληρωματικά μέλη: Μπάκας Σωτήρης,  Πανουκλιάς Ιπποκράτης

Ιδρυτική διακήρυξη

Εγκαταστάσεις και λειτουργία

Μαθήματα – προπονήσεις

Comments are closed.