Διοικητικό Συμβούλιο

Στις 21 Ιουλίου 2021 έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου για την
τριετία 2021-24. Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου αποτελείται από τα εξής μέλη:
      Πρόεδρος : Πανουκλιάς Γεώργιος
      Αντιπρόεδρος: Γεωργιάδης Παναγιώτης
      Γραμματέας: Τσώνης Βασίλειος
      Έφορος: Πανουκλιάς Ιπποκράτης
      Ταμίας: Αρβανιτοπούλου Παναγιώτα

      Αναπληρωματικά μέλη: Kωστίκογλου Σωκράτης, Χολιασμένου Ελένη